Cookies.

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. werkenbijbergmanclinics.com gebruikt deze cookies om de inhoud van onze website te verbeteren. Informatie die ‘sollicitant-eigen' is, houden we niet bij op deze website.

Privacy.

Als je de Werken bij Bergman Clinics website bezoekt of solliciteert via deze website, laat je bij ons gegevens achter, dat kan nu eenmaal niet anders. Maar wat doen we nou eigenlijk precies met die gegevens? Hieronder lees je welke regels er zijn en hoe we ons daaraan houden. Ook vertellen we welke gegevens we bewaren, waar we ze voor gebruiken, wie er toegang tot hebben en hoe je de gegevens kunt verwijderen. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact op ons op via telefoonnummer 088 9000 524

1. We houden ons aan de strengste regels.

Allereerst is het goed om te weten dat we er alles aan doen om zo zorgvuldig mogelijk met jouw gegevens om te gaan. We willen dat je als bezoeker van onze website en sollicitant tevreden over ons bent én blijft. Goed omgaan met je privacy en veiligheid hoort daar bij. In de praktijk betekent dit dat we aan de strengste richtlijnen willen voldoen. We houden ons aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens en privacy. We bewaren daarom alleen de gegevens die jij zelf aan ons gegeven hebt en gegevens waar jij akkoord voor hebt gegeven. We beveiligen jouw gegevens met moderne technieken. En we zorgen ervoor dat je gegevens alleen onder ogen komen van die mensen die daar wettelijk gezien recht op hebben. Verderop lees je wie dat - naast jijzelf - zijn. In alle EU-landen geldt de strenge wettelijke Europese regelgeving over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens, in Nederland de AVG: Algemene verordening gegevensbescherming. Wij houden ons aan deze wetgeving.

2. We leggen alleen vast wat we nodig hebben.

Als je onze Werken bij Bergman Clinics website alleen bezoekt, meten we de volgende punten:
  • Hoe lang je onze website bezoekt;
  • Welke pagina’s je bezoekt en hoe lang je op die pagina verblijft;
  • Wat voor soort apparaat je gebruikt voor het bezoek van de website: desktop, mobiel of tablet;
  • Wat voor soort besturingssysteem je gebruikt;
  • Eventueel via welke website je op onze Werken bij Bergman Clinics website terecht bent gekomen.

Deze gegevens zijn niet tot jou als persoon te herleiden. Deze gegevens verzamelen we om de effectiviteit van onze website en onze arbeidsmarktcommunicatie te meten en verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Als je solliciteert via onze Werken bij Bergman Clinics website, vragen we gegevens van je op. Deze gegevens kunnen verschillen per vacature. Het gaat om de volgende gegevens: geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en geboortedatum. Daarbij vragen we je meestal om ook je Curriculum Vitae en een motivatiebrief mee te sturen.

Je hebt via de website de mogelijkheid om een Jobalert in te stellen. Via de Jobalert geef je je e-mailadres op en de organisatieonderdelen of functies waar je in geïnteresseerd bent. Je wordt dan geïnformeerd als er een vacature beschikbaar komt in jouw interessegebied. Daarnaast kan één van de recruitment business partners ook eerder contact met je opnemen om eventuele mogelijkheden te bespreken.

3. We gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verzameld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Dit betekent dat we jouw gegevens alleen gebruiken voor:
  • het meten en verbeteren van onze dienstverlening;
  • het beoordelen en behandelen van jouw sollicitatie;

  • om jou op de hoogte te houden van nieuwe vacatures binnen jouw interessegebied.
Als jouw sollicitatie interessant is, worden jouw gegevens gedeeld met personen binnen de organisatie die de sollicitatie verder behandelen. De gegevens worden niet buiten de organisatie gedeeld.

Wij gebruiken een speciale applicatie, waarbinnen alle gegevens van de website en de sollicitanten in worden opgeslagen. Dit betreft een applicatie die in de cloud draait. Wij controleren de leverancier ook op de veilige opslag en hosting van onze gegevens, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot onze en jouw gegevens. Om service aan ons te kunnen verlenen, onderhoud te kunnen doen en eventuele fouten te kunnen oplossen, heeft deze leverancier toegang tot onze en jouw gegevens. Wij hebben een overeenkomst met de leverancier gesloten, waarin staat dat zij alleen toegang hebben tot deze gegevens voor uitvoering van deze taken. Daarin staat ook dat onder geen beding de gegevens voor andere doeleinden mogen gebruiken of delen met anderen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn om dat te doen.

4. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig.

Jouw bezoekgegevens, jouw sollicitatie en daarbij behorende persoonlijke gegevens worden tot maximaal 12 maanden bewaard. Daarna worden jouw persoonlijke gegevens geanonimiseerd (in geval van sollicitatie), zodat ze helemaal niet meer tot jou te herleiden zijn, maar nog wel voor rapportage doeleinden gebruikt kunnen worden. Na het opnieuw geven van toestemming wordt de opslagtermijn voor de sollicitatiegegevens met 12 maanden verlengd zodat zij eventueel later gematched kunnen worden aan een vacature.    

Als extra bescherming is binnen Bergman Clinics een team actief om de privacy in de gaten te houden en meldingen te ontvangen, voor als er onbedoeld toch iets mis gaat. Als je een klacht hebt of als je het idee hebt dat jouw aan Bergman Clinics doorgegeven persoonsgegevens terecht zijn gekomen bij personen die daar geen recht op hebben, kun je bij dit team terecht. Je kan het team benaderen via het e-mailadres:

5. Je kunt altijd vragen tot inzage, wijziging of verwijdering van je gegevens.

Je hebt altijd recht tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw gegevens.
Indien je hebt gesolliciteerd en je wilt de door jezelf aan Bergman Clinics verstrekte gegevens inzien, wijzigen of binnen de bewaartermijn van 12 maanden laten verwijderen uit onze systemen, kan je je via e-mail richten tot [email protected]. De Recruiter heeft toegang tot deze mailbox en zal jouw verzoek behandelen.

Indien je de Jobalert niet meer wilt ontvangen, kan je jezelf afmelden via de mail van de Jobalert. Als je jezelf afmeldt, worden jouw gegevens (naam, e-mailadres en interessegebieden) uit onze systemen verwijderd.

6. Toch een klacht?

We doen ons uiterste best om je tevreden te houden. Heb je toch een klacht, neem dan contact op met ons team Privacy & Informatiebeveiliging via:

Als je niet tevreden bent over hoe de klacht is afgehandeld, dan kun je je verhaal voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
job alert

Interessante vacatures in je mail?